จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (51)

วันที่ 17 กันยายน 2562, คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมกระบวนการผลิตท่อเหล็ก คลังสินค้า และเยี่ยมชมอาคารโครงสร้างเหล็ก TMT Knowledge Center เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป