TMT ร่วมลงนาม MOU กับ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย TMT ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี  ในโครงการการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอาชีพของนักศึกษา ส่งเสริมประสบการณ์และทักษะ ในการทำงานจริง เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมก้าวเข้าสู่การทำงานในอุตสาหกรรมไทยต่อไป