บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  ทีมงาน จากบริษัท พนัส แอสเซมบลีย์  จำกัด เข้าอบรมความรู้เรื่องเหล็ก และมาตรฐานของเหล็ก เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาธุรกิจต่อไป