จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (47)

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีโยธา เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตท่อเหล็กและคลังสินค้าเพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ นำไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป