TMT เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ STAY FLAT แผ่นเหล็กชนิดเรียบพิเศษ

 TMT ได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์แผ่นเหล็กชนิดเรียบพิเศษ STAY FLAT แผ่นเหล็กที่เรียบทั้งพื้นผิวภายนอกและภายใน ด้วยเทคโนโลยี Stretcher Leveling ที่ทันสมัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งลูกค้าให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ STAY FLAT เป็นอย่างมาก โดยงานนี้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 -27 ตุลาคม 2561 ณ โรงงานและศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย