จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (44)

วันที่ 18 กันยายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและคลังสินค้าของ TMT เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานครั้งนี้ไปต่อยอดในการเรียนการสอน ต่อไป