จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (43)

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี  เข้าศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมเหล็กพร้อมรับชมกระบวนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป