จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (42)

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี จังหวัดลพบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมเหล็กพร้อมรับชมกระบวนการผลิต แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก และคลังสินค้า เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป