กลุ่มวิศวกร และสถาปนิก จากบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มวิศวกร และสถาปนิก จากบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าอบรมความรู้เรื่องเหล็ก และมาตรฐานของเหล็กเกรดต่างๆ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการออกแบบงานโครงสร้างทางวิศวกรรม