จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (39)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการทำงานของวิศวกร ในอุตสาหกรรมเหล็ก นำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการเรียนการสอนต่อไป