จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (36)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 TMT สาขาวังน้อย ได้ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา รายวิชาก่อสร้าง 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมชมอาคารโครงสร้างเหล็ก TMT Knowledge Center โดยความรู้ที่ได้จากการเข้าเยี่ยมชมครั้งนี้คณะอาจารย์ และนักศึกษาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้