ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) เยี่ยมชมการดำเนินงาน TMT

TMT ต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูง จากศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ (CBCE) เดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน TMT เพื่อแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวทางในการดำเนินธุรกิจ และการต้อนรับที่อบอุ่นจากคณะผู้บริหาร และพนักงานของ TMT ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ TMT สาขาวังน้อย