สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่4/2560

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 มีการประชุมสัญจร สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการและสมาชิก ครั้งที่4/2560 จัดขึ้นที่ บริษัท ค้าเหล็กไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังน้อย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การพัฒนาคนในอุตสาหกรรมเหล็ก โดยวิทยากรจาก TMT