บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมของธุรกิจ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 คณะพนักงานและเจ้าหน้าที่ จาก บริษัท ซีอาร์ซีไทวัสดุ จำกัด เข้ารับฟังการบรรยายภาพรวมของธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และเข้าเยี่ยมชมกระบวนผลิต การจัดการคลังสินค้าของ TMT