จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (34)

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 TMT ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมอาคารโครงสร้างเหล็ก TMT Knowledge Center พร้อมทั้งชมสายการผลิตท่อเหล็ก และคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อนำประสบการณ์และความรู้จากการเยี่ยมชมครั้งนี้ไปต่อยอดในการเรียนการทำงานในอนาคตต่อไป