จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (33)

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 TMT ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมอาคารโครงสร้างเหล็ก TMT Knowledge Center พร้อมทั้งชมสายการผลิตท่อเหล็ก และคลังสินค้าขนาดใหญ่ เพื่อนำประสบการณ์ และความรู้จากการเยี่ยมชมครั้งนี้ไปต่อยอดในการเรียน การทำงานในอนาคตต่อไป