จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (32)

วันที่ 25 สิงหาคม 2560 คณะครูอาจารย์และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 50 ท่าน เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการแปรรูปเหล็กในงานอุตสาหกรรมเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในอนาคตต่อไป