จากโรงเรียนสู่โรงเหล็ก (30)

วันที่ 21 มีนาคม 2560 TMT ต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เข้าเยี่ยมชมอาคารโครงสร้างเหล็ก TMT Knowledge Center เพื่อนำความรู้ในวันนี้ไปต่อยอดในการเรียนต่อไป